รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมวิชาการประจำปี 2562 ภายใต้หลักคิด “เหลียวหลัง แลหน้า สู่การพัฒนาเกษตรไทย”

  เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2562 นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิด การประชุมวิชาการประจำปี 2562 ภายใต้หลักคิด “เหลียวหลัง แลหน้า สู่การพัฒนาเกษตรไทย” ซึ่งจัดโดย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ขอนแก่น ระหว่างวันที่ 29 เมษายน ถึง 1 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรมนิวเทรเวลบีช รีสอร์ท หาดเจ้าหลาว อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี โดยมี นายจำลอง กกรัมย์ ผู้อำนวยการรสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 กล่าวรายงาน และนายชลธี นุ่มหนู ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 6 กล่าวต้อนรับในนาม ผู้ว่าราชการจันทบุรี โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ในสังกัด สวพ.3 พร้อมทั้งศูนย์เครือข่าย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุม จำนวน 150 คน