ประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร 2/62

  เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2562 ผ่านระบบวีดีโอคอนเฟอร์เรนซ์ ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร