รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนำคณะข้าราชการกรมวิชาการเกษตร ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล พร้อมด้วยนายจำรอง ดาวเรืองและนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรนำคณะข้าราชการกรมวิชาการเกษตร ร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จพระราชดำเนินในการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ บริเวณหน้ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถนนราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ