รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2562

  เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมซ้อมใหญ่งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ปีพุทธศักราช 2562 โดยมีนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ผู้ทำหน้าที่พระยาแรกนา ประจำปีพุทธศักราช 2562 พร้อมด้วยเทพีคู่หาบทอง เทพีคู่หาบเงิน และผู้บริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง