อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr. Moises Pacheco และเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย

  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr. Moises Pacheco และเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเปรูประจำประเทศไทย ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับกฎระเบียบและการดำเนินการด้านการอารักขาพืชระหว่างไทย-เปรู และเป็นโอกาสสำหรับความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงตลาดสินค้าเกษตรของทั้งสองฝ่าย รวมทั้งรับทราบสถานการณ์ขออนุญาตนำเข้าสินค้าเกษตรของทั้งสองประเทศ