รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการกรมวิชาการเกษตร

  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการกรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณาปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมวิชาการเกษตร และเพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร