รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการ ประชุมเฝ้าระวังและติดตามการระบาดของศัตรูพืชกรมวิชาการเกษตร

  เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการ ประชุมเฝ้าระวังและติดตามการระบาดของศัตรูพืชกรมวิชาการเกษตร เพื่อพิจารณาโรคตายพรายในกล้วย โรคเหี่ยวในกล้วยหินและโรคใบด่างมันสำปะหลัง ณ ห้องอารียันต์ ตึกจักรทอง