รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุมคณะกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 / 2562

  เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับประเทศ เนื่องในวันข้าวและ ชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2561 ครั้งที่ 1 / 2562 ในโอกาสนี้ นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 134 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์