รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562 ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 และ 2

  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ได้รับมอบหมายจาก ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการประชุมสัมมนาวิชาการ ประจำปี 2562 ของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 และ 2 พร้อมมอบนโยบายแนวทางการดำเนินงานวิจัยตามแผนปฏิบัติการด้านงานวิจัยและนวัตกรรม กรมวิชาการเกษตร ปี 2564-2569 แก่นักวิจัยของกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุมบ้านพันตน โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ จากนั้น นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายสมเพชร พรมเมืองดี ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในกำกับของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 1 เข้าตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่และศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ โดยมีนายสุทัด ปินตาเสน ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ และนางสาวนิภาภรณ์ พรรณรา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพัฒนาเมล็ดพันธุ์พืชเชียงใหม่ นำชมพื้นที่การปฏิบัติงานและรายงานผลการดำเนินงาน และ ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของด่านตรวจพืชท่าอากาศยานเชียงใหม่ โดยมีนายลำพูน คะตะโต หัวหน้าด่านตรวจพืชท่าอากาศยานเชียงใหม่ บรรยายสรุปการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงาน พร้อมนำชมพื้นที่การปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของด่านตรวจพืชท่าอากาศยานเชียงใหม่