อธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจติดตามโรงเรือนอัจฉริยะ

  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ตรวจติดตามงานในโรงเรือนอัจฉริยะ ซึ่งดำเนินการโดยสถาบันเกษตรวิศวกรรม ภายใต้การเกษตรอัจฉริยะ ณ โครงการศูนย์บริการการพัฒนาปลวกแดง อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอปลวกแดง จังหวัดระยอง โดยมีนายอัคคพล เสนาณรงค์ ผู้อำนวยการสถาบันเกษตรวิศวกรรม บรรยายสรุปและนำชม