อธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยมและติดตามผลการการดำเนินงานของศวร.และศวพ.ระยอง

  เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยมและติดตามผลการการดำเนินงานของศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองและศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง โดยมีนางจิณณจาร์ หาญเศรษฐสุข ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยพืชไร่ระยองและนางรัตน์ติยา พวงแก้ว ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรระยอง บรรยายสรุปผลการดำเนินงาน