อธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมหารือกับเจ้าหน้าที่จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี (GIZ)

  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากองค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมนี(GIZ) ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี เพื่อรายงานความคืบหน้าเพิ่มเติมในการเตรียมการประชุม “Policy Dialogue on Crop Insurance in ASEAN” การประชุมเชิงปฏิบัติการ “The Regional Consultation Workshop on Crop Insurance Promotion in ASEAN” และการประชุม “The 12th Steering Committee Meeting of ASEAN Sustainable Agrifood Systems (ASEAN SAS) Project (Extension-Crop Insurance) และหารือแนวทางความร่วมมือในการพัฒนาร่างโครงการด้านการส่งเสริมการประกันภัยพืชผลในอนาคต