รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2562

  เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานจัดทำแผนปฏิบัติการกรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 2/2562 เพื่อพิจารณาปฏิทินการจัดทำแผนปฏิบัติการกรมวิชาการเกษตร และเพื่อพิจารณาร่างแผนปฏิบัติการกรมวิชาการเกษตร ณ ห้องประชุม 501 ชั้น 5 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร