อธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมแสดงความยินดี วันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน

  เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมคณะผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราช เพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลท้องถิ่นห่างไกลและทุรกันดาร เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดินครบรอบ 56 ปี ณ กรมพัฒนาที่ดิน ถนนพหลโยธิน