ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ภายใต้แนวคิด “ปฏิรูปภาคเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและพัฒนา” พร้อมมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561

  นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมวิชาการกรมวิชาการเกษตร ภายใต้แนวคิด “ปฏิรูปภาคเกษตรไทย ด้วยงานวิจัยและพัฒนา” พร้อมมอบรางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ประจำปี 2561 29 รางวัล ดังนี้ 1.ผลงานวิจัยดีเด่นประจำปี2561 6 ประเภท 15 เรื่อง 2.เกษตรกร GAP ดีเด่นประจำปี 2562 จำนวน 8 ราย 3.เกษตรกรเกษตรอินรีย์ดีเด่นประจำปี 2562 จำนวน 8 ราย 4.ผู้ประกอบการโรงงานดีเด่น (GMP/HACCP) ประจำปี 2562 จำนวน 1 ราย พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลงานวิจัยดีเด่นที่ได้รับรางวัลโดยมี ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงานและนำชมนิทรรศการ ณ ห้องคอนเวนชั่นเซนเตอร์ รร.รามาการ์เดนท์ กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562