การขอใบอนุญาตนำเข้าผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐบราซิลมายังประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Counselor Flavio Campestrini Betarello, Deputy Secretary of Secretariat of Trade and International Relations, Ministry of Agriculture, Livestock and Food Supply (MAPA) พร้อมมอบหมายให้นางสาวชลธิชา รักใคร่ ผู้อำนวยการกลุ่มวิจัยการกักกันพืช สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช เป็นประธานในการประชุม เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานะปัจจุบันในการขอใบอนุญาตนำเข้าผลแอปเปิลสดจากสาธารณรัฐบราซิลมายังประเทศไทย ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร