อธิบดีกรมวิชาการเกษตรเป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

  เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชัยมงคลและลงนามถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตรจากส่วนกลางและส่วนภูมิภาคเข้าร่วมพิธีจำนวน 1,000 คน ณ ห้องคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ โรงแรมรามาการ์เดนท์ กรุงเทพฯ