อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมรองอธิบดี คณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมวิชาการเกษตร ร่วมลงนามถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562

  ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมรองอธิบดี คณะผู้บริหาร และข้าราชการกรมวิชาการเกษตร ร่วมลงนามถวายพระพรในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2562 ณ ห้องโถง อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร วันที่ 6 มิถุนายน 2562