อธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมแถลงข่าว “แนวทางปฏิบัติตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส)

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการแถลงข่าว “แนวทางปฏิบัติตามมาตรการจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด (พาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส)” โดยมีนางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และนายสำราญ สาราบรรณ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ร่วมแถลงข่าวแก่สื่อมวลชน ณ ห้องประชุม 115 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เป็นวันแรกที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดระบบจำกัดการใช้สารเคมี 3 ชนิด โดยเปิดรับสมัครเกษตรกรที่ยังมีความจำเป็นต้องใช้ สารจำกัดวัชพืช ได้แก่ พาราควอต ไกลโฟเซต และสารกำจัดศัตรูพืช คลอร์ไพริฟอส โดยเกษตรกรสามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ http:// chem.doae.go.th หรือผ่าน แอพพลิเคชั่น FARMBOOK ได้ทุกวัน ตลอด 24 ชั่วโมง หรือติดต่อได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอ ซึ่งเกษตรกรสามารถเลือกวันและวิธีการอบรมได้เอง และเข้าทดสอบตามวันเวลาที่เลือก หากผ่านการทดสอบแล้วจึงจะได้รับสิทธิ์ซื้อสารทั้ง 3 ชนิด โดยการทดสอบจะเริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป