เลขานุการกรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ”ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน”

  วันที่ 13 มิถุนายน 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีและบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับ”ศูนย์การแพทย์ปัญญานันทภิขุ ชลประทาน” เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมชลประทาน ครบรอบ 117 ปี ณ กรมชลประทาน สามเสน