รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของด่านตรวจพืชบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ

  เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายปรัชญา วงษา ทำหน้าที่ผู้อำนวยการกองการยาง และเจ้าหน้าที่ของศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรในกำกับของสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ 3 ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของด่านตรวจพืชบึงกาฬ จังหวัดบึงกาฬ โดยมีนายประเศียร ทิพย์บุญศรี หัวหน้าด่านตรวจพืชบึงกาฬ บรรยายสรุปการปฏิบัติงานและผลการดำเนินงาน พร้อมนำชมพื้นที่การปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของด่านตรวจพืชบึงกาฬ ต่อจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์​วิจัยและพัฒนา​การเกษตร​หนองคาย​และ​ศูนย์​ควบคุม​ยางหนองคาย​ เพื่อ​รับฟังรายงานผลการดำเนิน​งาน​ เยี่ยม​ชมแปลงงานวิจัย​ และห้องปฏิบัติการ​ทดสอบยางแท่ง STR และติดตาม​ความคืบหน้า​การก่อสร้างอาคารสำนักงาน​ศูนย์​ควบคุม​ยาง​หนองคาย​ โดย​นายธงชัย คำโคตร​ ผู้อำนวยศูนย์​วิจัย​และ​พัฒนาการ​เกษตร​หนองคาย​ ทำหน้าที่​ผู้อำ​นว​ยการ​ศูนย์​ควบคุม​ยาง​หนองคาย​ บรรยาย​ผลการดำเนิน​งาน​และนำเยี่ยม​ชมศูนย์​ฯ