ทูตฝรั่งเศสเข้าพบอธิบดีกรมวิชาการเกษตร

วันที่ 9 มกราคม 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr.Wilfird Fousse,Agri-Food Counsellor for ASEAN Countries จากสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศสิงคโปร์ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และร่วมหารือการขออนุญาตนำเข้ามันฝรั่งสำหรับบริโภค กีวี่สีทอง และเมล็ดพันธุ์มะเขือยาวจากฝรั่งเศสมายังประเทศไทย ณ ห้องประชุมผู้บริหาร กรมวิชาการเกษตร