รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ครบรอบปีที่ 84

  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมแสดงความยินดีในวันคล้ายวันสถาปนากรมวิทยาศาสตร์ทหารบก ครบรอบปีที่ 84 ณ กองบัญชาการ กรมวิทยาศาสตร์ทหารบก