รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 3/2562

  เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ กรมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 3/2562 ณ ห้องประชุม 201 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร