อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ประชุมหารือติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2562 นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ลงพื้นที่ประชุมหารือติดตามการดำเนินงานเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว พร้อมเข้าพบนายวิชิต ชาตไพสิฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว และนายอุดมเขต ราษฎร์นุ้ย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว เพื่อหารือการเฝ้าระวังการระบาดของโรคใบด่างมันสำปะหลังในพื้นที่จังหวัดสระแก้ว ณ ห้องประชุม ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว