อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะผู้บริหาร ข้าราชการ รับพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

      ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยนายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและคณะผู้บริหาร ข้าราชการ รับพรในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 จากนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 3 มกราคม 2562