รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรเปิดการเสวนาการผลิตกาแฟอาราบิก้าคุณภาพ

  เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2562 นายจำลอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดการเสวนาการผลิตกาแฟอาราบิก้าคุณภาพ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรที่สูงเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายสนอง จรินทร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพืชสวน กล่าวรายงาน การเสวนาครั้งนี้เพื่อ เพื่อเป็นการเร่งรัดในการดำเนินการเสริมสร้างความเข้าใจรับรู้และตระหนักในความสำคัญของการแก้ไขปัญหาการป้องกันกำจัดมอดเจาะผลกาแฟ พร้อมชมการสาธิตการตัดแต่งกิ่งกาแฟและวางกับดักมอดกาแฟ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรที่สูงเชียงราย สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่1 บ้าน ดอยช้าง ตำบลวาวี อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย