กรมวิชาการเกษตร ขอเชิญร่วมงานประชุมวิชาการ “นวัตกรรมด้านพืช เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตผู้ผลิตและผู้บริโภค”