อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้งเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒

ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมนายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร และคณะผู้บริหารตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้งเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ โดยมีนายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมตักบาตร ณ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๓ มกราคม ๒๕๖๒