รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน “การฟื้นฟูพื้นที่บริเวณรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง”

  เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2562 นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมคณะทำงาน “การฟื้นฟูพื้นที่บริเวณรีสอร์ทธรรมชาติอ่างขาง” สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง พร้อมลงพื้นทีตรวจติดตามความก้าวหน้าการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณรีสอร์ท ณ สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่