ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร มอบมาลัยแด่อธิบดีกรมวิชาการเกษตร

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ข้าราชการ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร มอบมาลัยแด่ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและนายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เพื่อขอพรเนื่องในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ณ สำนักงานอธิบดีและสำนักงานรองอธิบดี กรมวิชาการเกษตร