รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยที่ปรึกษาด้านกฎหมายและบริหารราชการ กรมวิชาการเกษตร ร่วมดูงาน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

  เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร นายอรรควิทย์ อรรคสิงห์ ที่ปรึกษาด้านกฎหมายและบริหารราชการ กรมวิชาการเกษตร นายปัญญา พุกสุ่น ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๕ พร้อมคณะผู้บริหารร่วมดูงาน ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี