รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2562 เรื่อง“การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริหารจัดการงานด้านสารสนเทศ”

  เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประจำปี 2562 เรื่อง “การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและบริหารจัดการงานด้านสารสนเทศ” พร้อมมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติข้าราชการและพนักงานราชการดีเด่น ซึ่งมีนางเสริมพร กึ่งพุทธพงศ์ ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีในการทำงานให้มีความสุข สร้างเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการทำงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานวิจัย ที่จะพัฒนาสู่การเกษตรอัจฉริยะในอนาคตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ณ โรงแรม ระยอง รีสอร์ท จังหวัดระยอง