อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานใน พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 พระสงฆ์จำนวน 9 รูป และในโอกาสนี้ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยนายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร อวยพรปีใหม่ให้แก่คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่กรมวิชาการเกษตร ที่เข้าร่วมในพิธีด้วย ณ ห้องประชุม 314 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร