อธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ร่วมตักบาตร พระสงฆ์ เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่

เมื่อวันที่ 2 มกราคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมด้วยนายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรและผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ตักบาตร ข้าวสาร อาหารแห้ง พระสงฆ์ จำนวน 20 รูป เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่พุทธศักราช 2562 ณ บริเวณหน้าตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร