กรมวิชาการเกษตร เปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กองการยาง

  เมื่อวันที่ 5 กรกฏาคม 5262 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานพิธีเปิดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน กองการยาง ณ โรงแรมสีดารีสอร์ท โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ได้เพิ่มพูนความรู้ ทักษะ และแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกต้อง นำไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ