อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562

      ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2562 ในพระบรมมหาราชวัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2562