รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการโครงการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในจังหวัดภาคใต้

  เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2562 นางสาวอิงอร ปัญญากิจ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงานบูรณาการโครงการส่งเสริมอาชีพด้านเกษตรในจังหวัดภาคใต้ ณ ห้องประชุม ศูนย์วิจัยพัฒนาการเกษตรพัทลุง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง โดยให้นโยบายในการจัดทำโครงการให้เกิดผลในการพัฒนาความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้นด้วยการพัฒนาการผลิตอย่างครบวงจร ทั้งนี้มีพืชที่น่าสนใจที่จะนำมาขยายผลวิจัยสู่ชายแดนใต้ เช่น กาแฟ สมุนไพร ทุเรียน ส้มโอ ส้มจุก มะพร้าว ปาล์มน้ำมัน ข้าวโพดหวาน ถั่วลิสง และเห็ด เป็นต้น