รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำ งานจัดการองค์ความรู้ “รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร”

  วันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายสุรเดช ปัจฉิมกุล รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะทำงาน จัดการองค์ความรู้ “รู้จริงเรื่องพืชกับกรมวิชาการเกษตร” ครั้งที่ 6/2562 เพื่อเผยแพร่สู่เกษตรกรผ่านช่องทาง Smart box และช่องทาง Socail media ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร