อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตร Smart Officer : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนระดับชำนาญงาน รุ่นที่ 2

เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2561 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีปิดการฝึกอบรมและมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรSmart Officer : การพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนระดับชำนาญงาน รุ่นที่ 2 ณ ห้องประชุม  314 ชั้น 2 ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

ไฟล์ภาพข่าวเพิ่มเติม https://photos.app.goo.gl/9oUUKuuj8zretczj8