รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมพืจารณาการบริหารการนำเข้ากาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย-ออสเตรเลีย (TAFTA)

  เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2562 นายจำรอง ดาวเรือง รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในการประชุมพิจารณาการบริหารการนำเข้ากาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟ ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) และประเทศนอกความตกลง การประชุมครั้งนี้เพื่อพิจารณาแผนเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดเสรีภายใต้กรอบความตกลงการค้าเสรีไทย – ออสเตรเลีย (TAFTA) ในสินค้า กาแฟ ผลิตภัณฑ์กาแฟและชา ปี 2563 และพิจารณากำหนดหลักเกณฑ์การออกหนังสือรับรองและเงื่อนไขการนำเข้าสินค้ากาแฟและผลิตภัณฑ์กาแฟจากประเทศนอกความตกลง ณ ห้องประชุม213 สถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตร