เลขานุการกรม ร่วมพิธีเปิดงาน BIOFACH Southeast Aaia 2019 and Natural Expo Southeast Aaia 2019 ในงานสัมมนาวิชาการ Organic Symposiumm

  เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร มอบหมายให้นายนิสิต ศิวกุล เลขานุการกรม ร่วมพิธีเปิดงาน BIOFACH Southeast Aaia 2019 and Natural Expo Southeast Aaia 2019 ในงานสัมมนาวิชาการ Organic Symposiumm ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี