อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการจัดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ครั้งที่ 4/2562

เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2562 ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนการจัดการใช้สารเคมีทางการเกษตร ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุม 135 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์