การพิจารณาคัดเลือกผู้ประสานงาน (Cooperate) ในโครงการตรวจสอบผลไม้ฉายรังสีก่อนการส่งออก (Preclearance Program) ไทย – สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๖๑


Version
Download 27
Total Views 33
Stock
File Size 227.06 KB
File Type pdf
Create Date 7 ธันวาคม 2561
Last Updated 7 ธันวาคม 2018
Download
  สำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช มีความประสงค์ประกาศเรื่อง การพิจารณาคัดเลือกผู้ประสานงาน (Cooperate) ในโครงการตรวจสอบผลไม้ฉายรังสีก่อนการส่งออก (Preclearance Program) ไทย - สหรัฐอเมริกา พ.ศ. ๒๕๖๑ ให้ผู้ประกอบการ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมสมัครคัดเลือก