การส่งออกมะม่วงและมังคุดผลสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ปี ๒๕๖๒


Version
Download 199
Total Views 309
Stock
File Size 447.23 KB
File Type rar
Create Date 8 มกราคม 2562
Last Updated 8 มกราคม 2019
Download
สำนักวิจัยและพัฒนาการอารักขาพืช แจ้งเรื่อง การส่งออกมะม่วงและมังคุดผลสดไปสาธารณรัฐเกาหลี ประจำปี ๒๕๖๒ ได้กำหนดระยะเวลาให้ผู้ประกอบการทำขึ้นทะเบียนเข้าร่วมโครงการส่งออกมะม่วงและมังคุดผลสด ไปสาธารณรัฐเกาหลี ดังนี้
- ขึ้นทะเบียนมะม่วง ภายในวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๑   เอกสารแนบ ๑
- ขึ้นทะเบียนมังคุด  ภายในวันที่ ๑๕ มีนาคม  ๒๕๖๒   เอกสารแนบ ๒