สรุปผลการรับฟังการแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง(ฉบับที่ …) พ.ศ. …


Version
Download 48
Total Views 42
Stock
File Size 5.32 MB
File Type pdf
Create Date 25 กรกฎาคม 2561
Last Updated 25 กรกฎาคม 2018
Download

สำนักนิติการ เผยแพร่สรุปผลการรับฟังการแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติควบคุมยาง(ฉบับที่ …) พ.ศ. ...

1. ผู้แสดงความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2560 ณ ห้องประชุมใหญ่ กองวิจัยและพัฒนาวิทยาการหลังการเก็บเกี่ยวและการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร กรมวิชาการเกษตร จำนวน 81 ราย
2. รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็ปไซต์ของกรมวิชาการเกษตร(www.doa.go.th) ระหว่างวันที่ 27 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 12 มิถุนายน 2560