• king_phumipol
  • newtheory
  • wannacry
  • conference
  • a4
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับ Mr.Shin Chang-ho ที่มารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์โคเปียคนใหม่

DOA27 06 2560
 
 เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr.Shin Chang-ho ที่มารับตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์โคเปียประจำประเทศไทยคนใหม่ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรพร้อมผู้บริหารกรมวิชาการเกษตร ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการขยายด่านตรวจพืชสะเดาแห่งใหม่ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา

DOA24 06 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๐ นางสาวเสริมสุข  สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร  พร้อมด้วยนายธีระ รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร นายโสพล ทองรักทอง ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตรเขตที่ ๘ จังหวัดสงขลา และคณะลงพื้นที่ด่านตรวจพืชสะเดา และด่านตรวจพืชปาดังเบซาร์ จังหวัดสงขลา ติดตามความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมในการขยายด่านตรวจพืชสะเดาแห่งใหม่ ในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษสงขลา เพื่อเตรียมพร้อมในการรองรับและเชื่อมโยงกับอาเซียนและการพัฒนาเมืองชายแดน พร้อมมอบนโยบายในการตรวจสอบการนำเข้า-ส่งออก สินค้าทางการเกษตรแก่ผู้ปฏิบัติงานประจำด่านตรวจพืชดังกล่าว

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก National Institute of Agricultural Machinery (INTA) สาธารณรัฐอาร์เจนตินา

DOA23 06 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.วราภรณ์ พรหมพจน์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตรให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่จาก National Institute of Agricultural Machinery (INTA) สาธารณรัฐอาร์เจนตินา เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือด้านเครื่องจักรกลการเกษตร และความร่วมมือในด้านการทำเกษตรกรรม ณ ห้องประชุม ๒๐๑ ชั้น ๒ ตึกกสิกรรม กรมวิชาการเกษตร

ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตรจัดตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐

DOA23 06 2560
 
  เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายสมเพชร  พรหมเมืองดี  ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร กรมวิชาการเกษตรจัดตลาดนัดปัจจัยการผลิตคุณภาพประชารัฐ ภายใต้โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ เพื่อนำร้านค้าจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตรที่มีคุณภาพมาพบเกษตรกรและผู้ผลิตโดยตรง ณ สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. สาขาพิษณุโลก จำกัด อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีผู้เข้าร่วมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจำนวน ๕๕ หน่วยงาน เกษตรกรและผู้ที่สนใจจำนวน ๕๔๙ คน  ในการนี้ได้รับเกียรติจากนายธัชชัย สีสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>