• thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

หัวหน้าสำนักผู้เชี่ยวชาญ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกักกันสินค้าเกษตรเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง

DOA21 08 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นางสาวนฤทัย วรสถิตย์ นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญ หัวหน้าสำนักผู้เชี่ยวชาญ ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกักกันสินค้าเกษตรเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมหารือแลกเปลี่ยนการปฏิบัติงานตรวจสอบและกักกันสินค้าเกษตรที่มีการนำเข้าส่งออก กฏระเบียบ การออกใบรับรองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ณ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

ประชุมวิชาการมะพร้าวนานาชาติ ครั้งที่ ๔๘

DOA21 08 2561
 
  เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวรายงานในพิธีเปิดการประชุมวิชาการมะพร้าวนานาชาติ ครั้งที่ ๔๘ โดยมีนายนิวัติ สุธีมีชัยกุล ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุม ณ โรงแรมเบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 ถัดไป > สุดท้าย >>