• thainiyom
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมคณะรัฐมนตรีพบประชาชน

DOA18 09 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ นางสาวศิริพร บุญชู รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมด้วยผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมคณะ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี พบประชาชน และในการนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานสักขีพยานในการมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง และภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานสักขีพยานในการมอบหนังสือแสดงโครงการป่าชุมชนให้กับประธานป่าชุมชน ๕ จังหวัด และเป็นประธานสักขีพยานในการมอบหนังสือคู่มือการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาลให้ราษฎร ๔๓๔ ราย ณ หอประชุมประกายเพชร มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบูรณ์ 

ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตรให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกักกันสินค้าของศุลกากรของจีน

DOA18 09 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๘ กันยายน ๒๕๖๑ นายภัสชญภณ หมื่นแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักควบคุมพืชและวัสดุการเกษตร ให้การต้อนรับ นางเจียง ลี่หยวน รองผู้อำนวยการศุลกากรเซินเจิ้นวาน และคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบและกักกันสินค้าของศุลกากรเซินเจิ้น สาธารณรัฐประชาชนจีน เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับนโยบาย เงื่อนไข กฎระเบียบในการควบคุมตรวจสอบและรับรองด้านสุขอนามัยพืชในการนำเข้าและส่งออกสินค้าและผลิตภัณฑ์ รวมถึง การออกใบรับรองสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 ถัดไป > สุดท้าย >>