• king_phumipol
  • newtheory
  • wannacry
  • conference
  • a4
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง เดินหน้าอุตสาหกรรมมะพร้าวไทยจากฐานชีวภาพ

DOA15 06 2560
 
  วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการ เรื่อง "เดินหน้าอุตสาหกรรมมะพร้าวไทยจากฐานชีวภาพ" ณ โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ซึ่งจัดโดยสถาบันวิจัยพืชสวน กรมวิชาการเกษตรร่วมกับชมรมอนุรักษ์และพัฒนาน้ำมันมะพร้าวแห่งประเทศไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ โดยการจัดสัมมนาครั้งนี้ได้เน้นถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมมะพร้าวของประเทศไทย ทั้งมะพร้าวน้ำหอมและมะพร้าวแกงจากต้นน้ำสู่ปลายน้ำ โดยผู้เชี่ยวชาญและเจ้าของธุรกิจมะพร้าวชั้นนำของประเทศเป็นผู้บรรยายและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จากสถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย

DOA15 06 2560
 
  เมื่อวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Dr.André van Straten, Chargé d'affaires สถานเอกอัคราชทูตสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ประจำประเทศไทย เพื่อหารือและติดตามความคืบหน้าในกระบวนการสุดท้ายของการส่งออกลำไย และมังคุดของไทยไปยังสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ พร้อมทั้งหารือการขออนุญาตนำเข้าสินค้าเกษตรจากสาธารณรัฐแอฟริกาใต้มายังประเทศไทย อาทิ แอปเปิล และแพร์ ณ ห้องประชุมผู้บริหาร อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กรมวิชาการเกษตร

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และกรมวิชาการเกษตร

DOA14 06 2560
 
  นางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ โครงการร่วมให้ทุนพัฒนาบุคลากรระดับปริญญาเอก ระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และกรมวิชาการเกษตร โดยมีดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ร่วมลงนามกับ ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ณ ห้องประชุม ๑๒๓ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๐

อธิบดีกรมวิชาการเกษตรและรองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

DOA13 06 2560
 
  วันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๐ ดร.สุวิทย์ ชัยเกียรติยศ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร และดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร พร้อมคณะผู้บริหารและข้าราชการกรมวิชาการเกษตร ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ณ กรมส่งเสริมการเกษตร บางเขน กรุงเทพฯ

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>