• Bigbang2016
  • thainiyom
  • ACID2018
Previous Next
ข่าวหน้าแรก

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่จาก Food Safety and Consumer Affairs, MAFF

12 09 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร ให้การต้อนรับ Mr.Ryousuke OGAWA , Deputy Assistant Minister for Food Safety and Consumer Affairs, MAFF และคณะ เพื่อร่วมประชุมหารือการดำเนินการเปลี่ยนแปลงระบบการตรวจรับรองส้มนำเข้าจากญี่ปุ่น รวมทั้งส้มจากแหล่งปลูกใหม่ที่ได้รับการอนุญาตนำเข้า ณ ห้องประชุมผู้บริหาร ชั้น ๒ อาคารศูนย์ปฏิบัติการฝึกอบรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี

รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีส่งมอบต้นพันธุ์ทุเรียนช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาโรคทุุเรียนภาคใต้

DOA11 09 2561
 
  เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๑ นายอุทัย นพคุณวงศ์ รองอธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธานในพิธีส่งมอบต้นพันธุ์ทุเรียนช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบปัญหาโรคทุุเรียนภาคใต้จังหวัดชุมพร และสุราษฎร์ธานี โดยมีนายเกริกชัย ธนรักษ์ ผู้อำนวยการศูุนย์วิจัยพืชสวนชุมพร กล่าวรายงาน ในวันนี้มีเกษตรกรที่ประสบปัญหาในภาคใต้ ทั้งจังหวัดชุมพรและจังหวัดสุราษฎร์ธานี มารับต้นพันธุ์ทุเรียนจำนวน ๓,๘๕๐ ต้น ณ ศูนย์วิจัยพืขสวนชุมพร โดยมีนางวิไลวรรณ พรหมคำ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยพัฒนาการอารักขาพืช และนักวิชาการเกษตรของกรมวิชาการเกษตรร่วมในพิธี

<< เริ่มแรก < ย้อนกลับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ถัดไป > สุดท้าย >>